Kuruluş
07.10.2012 Tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 20.09.2012 tarihli ve 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversitemize bağlı olarak kurulmuştur.

Misyon
Kaliteli eğitim-öğretim ve gelişmiş araştırma olanakları sunarak ülkemizde ve dünyada teknoloji ve bilim odağı olmak, ülkesine ve topluma hizmeti amaç edinmiş yetenekli, çevre bilinci yüksek, gelişmeye açık, etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Dinamik ve dünyayla bütünleşmiş çalışma hayatına hazır mühendislerin yetiştirilmesi ve topluma en iyi şekilde hizmet edecek mühendislik bilgilerinin geliştirilmesi vizyonumuzdur.

AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI

ÖĞRENCİ SAYISI

(Lisans)

BÖLÜMLER

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör.

Ar. Gör.

Ar. Gör. (ÖYP)

TOPLAM

I. Öğretim

II. Öğretim

Çevre Müh.

3

1

9

13

Elektrik Elektronik Müh.

1

1

Enerji Sistemleri Müh.

1

2

1

4

67

Endüstri Müh.

1

1

Harita Müh.

1

1

İnşaat Müh.

1

1

Metalurji ve Malzeme Müh.

3

1

4

44

Makine Müh.

1

1

1

3

Mimarlık

2

2

Nükleer Enerji Müh.

3

1

1

1

6

104

TOPLAM

1

6

16

 

2

16

35

215

                                               İDARİ PERSONEL DAĞILIMI

Fakülte Sekreteri

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreter

1